Prolander

Interim Programmamanager

Prolander werkt als uitvoeringsorganisatie van de provincies Drenthe en Groningen aan projecten in het landelijk gebied. Sinds medio 2016 is Swarte Ruimte ingehuurd als interim programmamanager en eindverantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de tientallen projecten en opdrachten die Prolander in het landelijk gebied uitvoert (investeringsniveau € 750 miljoen tot 2027). In die rol focussen wij ons met name op het managen van de afspraken en opdrachten die de provincies in de projecten gerealiseerd willen zien en wordt de strategische samenwerking met de stakeholders opgezocht om ook op dat niveau stappen te maken. Swarte Ruimte heeft de jaarlijkse prestatie-overeenkomsten opgesteld, en bewaakt, verantwoordt de uitvoering daarvan conform de methode van programmatisch en projectmatig werken. Swarte Ruimte is in deze rol de verbinder van het managementteam, de dagelijkse werkorganisatie van Prolander, de opdrachtgevers en stakeholders in het veld. Zie ook: www.prolander.nl.

Kop van West - Gemeente Purmerend

Ontwikkelmanager / adviseur integrale en duurzame gebiedsontwikkeling

Het project Kop West is een ambitieuze integrale gebiedsontwikkeling waarbij in de historische binnenstad Purmerend uitgebreid wordt. Ten westen van het stadscentrum ontwikkelde de gemeente in de periode 2012 tot 2022 een nieuwe stadswijk met ruimte voor meer dan 600 woningen. Swarte Ruimte is ingehuurd als ontwikkelmanager en adviseur voor de opzet en uitvoering van de ontwikkelstrategie. Dit omvatte onder meer het opzetten en de uitwerking van het masterplan tot aan de goedkeuring van de gemeenteraad, onderhandelingen met de sociale woningbouw, opzetten van inhoud en organisatie voor particuliere zelfbouwers en energiepartijen voor het warmteplan. We initiëren en begeleiden daarbij de selectie van de marktpartijen, de duurzame gebiedsontwikkeling, begeleiden de zelfbouw, de gebiedsmarketing en hebben in onze adviezen veel aandacht gegeven aan duurzame energie in de gebouwde omgeving. Zie ook: www.kopwest.nl.

Strategisch adviseur Gebiedsontwikkeling Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied van 4.300 ha groot in zuidelijk Flevoland. Hier wordt de gebiedsontwikkeling geheel aan het eigen initiatief van de kopers overgelaten, waarbij een combinatie wordt nagestreefd van landbouw, natuur en stedelijke ontwikkeling (waaronder 15.000 woningen). Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes; een uniek project in Nederland. Swarte Ruimte faciliteert de werkorganisatie (de gemeenschappelijke regeling van de gemeente Almere, Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland) op een aantal onderwerpen waaronder de verkoop van 4 ha grond aan bestaande bewoners, de aanscherping van de eindgebruikersfilosofie, de inpassing van Nieuwe Natuur in Oosterwold, ontwikkeling van een werklocatie in het gebied voor de werkorganisatie Oosterwold en de verkoop van ontwikkelingsrechten. Zie ook: www.maakoosterwold.nl.

Homeruskwartier - Gemeente Almere

Senior projectmanager (collectief) particulier opdrachtgeverschap

Aan de rand van de stad Almere bouwden meer dan 1.500 mensen hun eigen woning. Het Homeruskwartier in het stadsdeel Almere Poort is revolutionair en uniek. Het is de grootste woonwijk in Nederland die door de eigen inwoners wordt ontwikkeld en gebouwd. De wijk bestaat uiteindelijk uit 3.400 woningen, waarvan ruim 1.500 in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De overige woningen via het concept mede-opdrachtgeverschap. Swarte Ruimte is bij de ontwikkeling van deze bijzondere woonwijk ingehuurd als senior projectmanager om de visie en ambitie over zelfbouw vanuit de ontwikkeling te vertalen en vast te houden naar de realisatie. Dit vanuit organisatorisch, financieel en inhoudelijke kant.

Provincie Flevoland - Programma Nieuwe Natuur

Adviseur inpassing Programma Nieuwe Natuur in Oosterwold

Het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland – innovatief en vanuit de burgers en stakeholders georganiseerd - zorgt voor een grote investering in Nieuwe Natuur in heel Flevoland, waarvan een fors deel in het gebied Oosterwold. In Oosterwold wordt een gebied van 4.300ha groot ontwikkeld door middel van de eindgebruikersfilosofie. Naast de ontwikkeling van vastgoed neemt elke investeerder hierbij de verantwoordelijkheid voor het realiseren van groen dan wel landbouw op haar kavel. Swarte Ruimte is als adviseur ingehuurd om de samenwerking tussen de provincie, gebiedsorganisaties en initiatiefnemers op te zetten. In een half jaar tijd hebben de partijen – waaronder Staatsbosbeheer - een intentieovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van de eerste fase Eemvallei Zuid. In de centraal gelegen Eemvallei is een bestuurlijke overeenkomst gesloten waarbij programma Nieuwe Natuur, stichting Flevolandschap en Oosterwold bij elkaar komen.

Business consultant Balance

Als business consultant voor Balance heeft Arne Swart tien jaar lang in een breed pallet aan gebiedsontwikkelingsprojecten gewerkt. Verantwoordelijk voor advies en kennisontwikkeling binnen Balance in de gebiedsontwikkeling en mede-oprichter van team Energie en Ruimte. Daarbij lag altijd de focus op het creëren van meerwaarde voor de gebieden waarin ontwikkeld wordt. Werkend vanuit een integrale duurzame gebiedsontwikkeling. Ambitieuze projecten bij een groot scala aan opdrachtgevers waarbij het succes lag bij het in lijn brengen van gezonde financiën, hoge gebiedskwaliteit en de betrokkenheid van de bewoners en stakeholders. In deze projecten is de basis gelegd voor de werkwijze die Swarte Ruimte voorstaat; ambitieuze projecten werkend vanuit innovatie en daadkracht met de betrokkenen.